Tanie Noclegi - pokoje Gdańsk


Tanie pokoje - noclegi w centrum Gdańska

"Tanie pokoje "Old Town" to noclegi w schludnych, czystych pokojach i apartamentach. Stanowią świetną bazę wypadową do zabawy, zwiedzania Gdańska i okolic oraz pracy. Pokoje znajdują się przy ul. Korzennej starego miasta. W ścisłym centrum - 3 min. od Dworca Głównego i głównego węzła komunikacyjnego.

Zarezerwuj nocleg - tanie pokoje rzadko stoją puste.

 1. Właścicielem strony internetowej, działającej pod adresem internetowym:
  www.noclegi-gdansk.com jest firma Perfect Training Wiesław Borczon, z siedzibą w Straszyn, 83-010, przy ul. Bolesława Prusa 15, NIP 9570714439, REGON: 190495505, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej www.noclegi-gdansk.com zwanej dalej „Stroną internetową”.
 3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę korzystającą ze Strony internetowej.
 4. Strona internetowa ma charakter informacyjny i umożliwiający dokonowynie rezerwacji noclegu w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Korzennej 1A/1 w Gdańsku.
 5. Dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) przez IAI S.A.
 6. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.

REGULAMIN OBIEKTU

Prosimy o uważne przeczytanie. Regulamin ten jest dostępny w każdym pokoju oraz na stronie www.noclegi-gdansk.com.

Regulamin ten stanowi integralną część Umowy Najmu, do której zawarcia dochodzi poprzez:

 • poprzez podpisanie karty meldunkowej,
 • poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w hotelu,
 • poprzez wprowadzenie się i pozostanie w wynajętym lokalu. 

Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 

DOBA W OBIEKCIE

Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby. Doba ta trwa umownie od godziny 13:00 do godziny 10:30 dnia następnego.

 

REZERWACJA I POTWIERDZENIE REZERWACJI

Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej “przedpłaty rezerwacyjnej” - w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji. Aby rezerwować nasze pokoje musisz mieć ukończone 18 lat.


ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

 1. Gość może bezpłatnie odwołać rezerwację do 14 dni przed przyjazdem. W takim przypadku obiekt zwróci rezerwującemu jego przedpłatę.
 2. W przypadku anulowania przez gościa rezerwacji w ciągu 14 dni przed przyjazdem wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
 3. Nieopłacenie “opłaty rezerwacyjnej” (zazwyczaj 30% ceny pobytu) podczas rezerwacji lub “opłaty za pobyt” (zazwyczaj 70% ceny pobytu) do 14dni przed przyjazdem powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. W takiej sytuacji opłaty wniesione przez rezerwującego nie podlegają zwrotowi. (Nie dotyczy rezerwacji poprzez systemy rezerwacyjne np. booking.com, airbnb.com)
 4. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w w e-mailu lub przez kontakt z obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji, co zgodnie z pkt. 2 i 3 nie oznacza zwrotu wniesionej przedpłaty. (Nie dotyczy rezerwacji poprzez systemy rezerwacyjne np. booking.com, airbnb.com)
 5. Skrócenie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.
 6. Obiekt zastrzega sobie prawo preautoryzacji karty kredytowej do pobrania przy zameldowaniu lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt oraz kaucji na poczet ew. zniszczeń dokonanych przez wynajmującego.


USTALENIA KOŃCOWE

Osoba dokonująca rezerwacji (w tym rezerwacji online) ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji online, prosimy o pilny kontakt z obsługą.
Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.


OPŁATA MIEJSCOWA / OPŁATA KLIMATYCZNA

Gość jest zobowiązany do pozostawienia w pokoju podczas wymeldowywania się z obiektu kwoty w gotówce pokrywającej “Opłatę Miejscową”. Reguluje to Art. 17. Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2006.121.844) Opłata ta nie stanowi dochodu naszego obiektu. Jesteśmy jedynie zobowiązani przez prawo do pobierania tej opłaty od gości. Zgodnie z ustawą masz obowiązek jej wniesienia jeśli przebywałeś w naszym mieście w celu: turystycznym, wypoczynkowym lub szkoleniowym.

Jej obecna wysokość to 2.17PLN od każdego gościa za każdy drugi i następny dzień pobytu. Możesz skontaktować się również z booking.com lub innym serwisem usług hotelowych, z którego pochodzi Twoja rezerwacja aby sprawdzić status tej opłaty.

Brak pozostawionej kwoty przeznaczonej na opłatę miejscową z jednoczesnym brakiem “Oświadczenia o odmowie zapłaty” jesteśmy zobowiązani zgłosić wraz informacjami dotyczącymi gości i pobytu lokalnemu Urzędowi Skarbowemu. Może to powodować dodatkowe koszty i niedogodności dla gości.

Przeczytaj dodatek “Formularz Opłata Miejscowa” dołączony do tej broszury (na końcu) aby wyliczyć kwotę tej opłaty


CISZA NOCNA

Obowiązuje w godzinach od 22.00 do 08.00 - Prosimy o szacunek dla sąsiadów :-)


BEZPIECZEŃSTWO - ZASADY

Ze względów bezpieczeństwa w obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz:

 • używanie otwartego ognia np. palenia świeczek,
 • używania własnych grzałek, kuchenek itp,
 • wnoszenia i używania skroplonego gazu i innych łatwopalnych substancji do ogrzewania, gotowania itp,
 • używania grzejników elektrycznych,

Każdy przypadek złamania powyższych zaleceń będzie skutkował opłatą dodatkową w wysokości 500PLN. Prosimy o palenie tytoniu poza budynkiem.


BEZWZGLEDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH W OBIEKCIE

Informujemy, że z dniem 15 listopada 2010 roku, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia zakazu palenia na terenie całego hotelu.

Zgodnie z art. 13.2 wyżej wymienionej ustawy złamanie zakazu podlega karze grzywny w wysokości 500PLN oraz opłacie wynikającej z konieczności dearomatyzacji pokoju w wysokości 900PLN. Opłaty te zostaną doliczone do rachunku.


ZACHOWANIE GOŚCI

Gość zobowiązany jest do zachowywania się z szacunkiem dla innych i nie powodowania niedogodności w ich pobycie w obiekcie. Hazard, przemyt, prostytucja, obecność broni, materiałów wybuchowych, substancji łatwopalnych, niebezpiecznych przedmiotów, trucizn, niebezpiecznych leków, narkotyków, zwierząt, śmierdzącej lub odrażającej żywności są zabronione.

Podczas wychodzenia z obiektu lub wymeldowania się - dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców gość zobowiązany jest do:

 • zamknięcia okien w pokoju / pokojach,
 • zamknięcia drzwi głównych do apartamentu na obydwa zamki.


MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ

Gość jest zobowiązany do bieżącego monitorowania sprawności urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo tj. gazowych i elektrycznych, a także sanitarnych. Ulatniający się gaz jest groźny dla życia. A nieszczelny kran lub WC może spowodować zniszczenia lub znaczny wzrost kosztów. Gość ma obowiązek informowania gospodarza o tego rodzaju zagrożeniach, usterkach i problemach pod groźbą kar finansowych i odpowiedzialności prawnej.


W razie zagrożenia:

Dbamy o bezpieczeństwo naszych gości. Dlatego obiekt jest wyposażony w czujniki czadu i dymu. Jeśli usłyszysz alarm - poinformuj mieszkańców innych pokojów, otwórz okna i wyjdź z apartamentu. Niezwłocznie poinformuj o zdarzeniu odpowiednie służby i gospodarza. Ważne informacje poniżej:

Telefony:

Lekarz: 112
Straż pożarna: 112
Policja: 112
Gospodarz: +48 535 838 215, +48 602 760 223

Gaśnica:

Gaśnica znajduje się w białej wbudowanej w ścianę szafce naprzeciw łazienki.

Zawór gazu:

Zawór odcinający gaz znajduje się w białej wbudowanej w ścianę szafce naprzeciw łazienki.

Apteczka:

Apteczka znajduje się w białej wbudowanej w ścianę szafce naprzeciw łazienki.


KLUCZE I ZAMKI

Niedopuszczalne jest kopiowanie kluczy i instalowanie własnych zamków. Taka sytuacja zostanie uznana za przestępstwo i natychmiast zgłoszona Policji. W razie zagubienia kluczy gość ma obowiązek natychmiast poinformować o tym gospodarza (zobacz również pkt. “Odpowiedzialność za szkody i niedogodności”)


GOŚCIE I SPOTKANIA

Goście naszych Gości mogą przebywać na terenie obiektu pomiędzy godziną 7:00 a 22.00. Jeśli Twój gość zostaje dłużej - traktowany jest jako dodatkowy gość, który powinien opłacić swój pobyt w obiekcie. Prosimy o informowanie gospodarza o takiej sytuacji i wniesienie odpowiednich opłat.


CZYSTOŚĆ

Gość zobowiązuje się utrzymać czystość w obiekcie i przestrzegać zasad porządku. Te zasady obowiązują również w odniesieniu do miejsc postojowych dla pojazdów oraz otoczenia budynku. Gość zobowiązuje się do wrzucania odpadów wyłącznie do śmietnika. Jeśli w lokalu obowiązuje zasada segregacji odpadów, Gość ma obowiązek stosować się do tej zasady.


ZWIERZĘTA

Lubimy zwierzęta ale nie akceptujemy zwierząt w naszym obiekcie.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY I NIEDOGODNOŚCI

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju szkody na przedmiotach wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Jeśli gość spowodował szkodę zobowiązany jest do pozostawienia podczas wymeldowania się z obiektu zapłaty w wysokości pokrywającej koszty przywrócenia rzeczy do stanu pierwotnego np. kosztu czynności zakupu i zamontowania nowej rzeczy. Poniżej cennik opłat dodatkowych:


OPŁATY DODATKOWE

 1. palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych 1400PLN (500PLN grzywny + 900PLN koszt dearomatyzacji pokoju) (art. 13.2Dz. U. Nr 81, poz. 529)
  wymeldowanie po godzinie 10:30 - 200PLN
 2. zagubienie kluczy do pokoju - 350PLN (w opłatę jest wliczony przyjazd gospodarza w celu awaryjnego otwarcia drzwi i koszty związane z kopiowaniem nowego kompletu kluczy)
 3. uszkodzenie lub zagubienie pilota do bramy wjazdowej / garażowej - 350PLN
 4. zagubienie pilota telewizora lub dekodera - 350PLN
 5. opłata za nieuprawnione manipulacje i zmiany ustawień telewizora, dekodera UPC, routera - 500PLN
 6. używanie otwartego ognia np. palenia świeczek, używanie własnych grzałek, kuchenek itp, wnoszenie i używanie skroplonego gazu i innych łatwopalnych substancji do ogrzewania, gotowania itp, używanie grzejników elektrycznych - 500PLN

Opłaty te zostaną doliczone do rachunku.


OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Obiekt ma jednak prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca. Gość powinien zawiadomić gospodarza o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki niewłaściwych, niezgodnych z regulaminem zachowań osób przebywających w lokalu. W tym za bezpieczeństwo i skutki zachowań gości najemców.


USŁUGI DODATKOWE

W przypadku gdy Gość wybierze jedną z usług dodatkowych jest on zobowiązany pokryć odpowiednie opłaty zgodne z cennikiem opublikowanym w broszurze “Korzenna Old Town” znajdującej się w każdym pokoju lub przekazanej ustnie lub inną drogą.


ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela lub zarządzającego obiektem, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia obiektu.


ZWROT POZOSTAWIONYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmioty pozostawione w obiekcie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 30 dni, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

Regulamin obiektu został zatwierdzony został przez właścicieli i obowiązuje od dnia 10 stycznia 2017r